Rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2021, mae CysylltuiLwyddoRhCT yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi ac ymgysylltu ar gyfer ein haelodau. Y sesiwn gyntaf fydd Dosbarth Meistr ar Sut i Wneud y Gorau o GwerthwchiGymru ar 26 Ionawr, rhwng 12.30-14.00.

Bydd y sesiwn hon yn cynnwys gwybodaeth am:

  • Sut y gall cyrchu GwerthwchiGymru helpu eich busnes
  • Sut i wella proffil eich cwmni
  • Beth sydd wedi codi gan brynwyr y sector cyhoeddus
  • Sut i wella'ch siawns o ennill tendrau

Hefyd yn bresennol, bydd swyddog caffael o sefydliad sector cyhoeddus lleol, a fydd yn ateb cwestiynau am yr hyn y gall cwmnïau lleol ei wneud i wella eu siawns o ennill contractau.

Os hoffech fynychu'r sesiwn hon, llenwch y ffurflen gofrestru isod erbyn canol dydd, ddydd Llun 25 Ionawr. Byddwn yn anfon cyswllt i'r cyfarfod a'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ymuno.

Dosbarth meistr yn arwyddo

Gadael Ymateb