Ar ddydd Mawrth 23ain Chwefror, byddwn yn cynnal gweithdy gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Dyma gyfle i gysylltwyr gwrdd â Thîm Caffael y cyngor a chymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb. 

Dyma gyfle gwerthfawr i unrhyw fusnesau sydd am feithrin perthnasau gyda’r cyngor a chadw llygad ar waith sydd ar ddod. 

Os hoffech chi gymryd rhan, danfonwch e-bost at louise@practicesolutions-ltd.co.uk erbyn dydd Llun 20fedChwefror. 

Gadael Ymateb